Author Topic: กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงา  (Read 473 times)

clclaw

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 75
    • View Profile
กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561