Author Topic: สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับรา  (Read 17 times)

clclaw

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 88
    • View Profile
สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบบรรจุรับราชการ 78 อัตรา
สำนักงาน ปปช. เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงาน ป.ป.ช.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ
จำนวน 28 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
- ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานไต่สวน
จำนวน 50 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,800 บาท
คุณสมบัติเฉพราะตำแหน่ง
- เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฏหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือให้ความเห็นทางกฏหมาย ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
- เป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://nacc.thaijobjob.com/

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินhttps://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1548388712.pdf
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ ผู้ช่วยพนักงานไต่สวนhttps://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1548290572.pdf

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906

อ้างอิง : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/prd-detail.php?prd_id=304