Author Topic: สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้  (Read 28 times)

clclaw

  • Global Moderator
  • Jr. Member
  • *****
  • Posts: 87
    • View Profile
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน 50 อัตรา
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน จำนวน 50 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2561

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ประจำปีงบประมาณ 2561

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบ
1. นักทรัพยากรบุคคล
2. นักตรวจสอบภายใน
3. นักวิชาการเงินและบัญชี
4. นักจัดซื้อและการพัสดุ
5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นักวางแผนโครงการ
7. นักจัดการงาน
8. นักองค์กรสัมพันธ์
9. นักการค้าต่างประเทศ
10. นักสืบสวนสอบสวน
11. นิติกร
12. นักวิเคราะห์ธุรกิจ
13. นักเทคโนโลยี

รวม 50 อัตรา

การรับสมัครสอบ
เปิดรับสมัครสอบเพื่อเข้ารับการคัดเลือกทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม - 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่เว็บไซต์ https://www.otcc.or.th และ https://otcc.thaijobjob.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบhttps://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1535613123.pdf