บทความสาระ

ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ...และ ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชารุ่น 50

สร้างเมื่อ 26 เมษายน 2562 | ผู้ชม 314 ครั้ง

แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62 ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ


แผนผังที่นั่งสอบปากเปล่าและกำหนดการอบรมจริยธรรม
ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ครั้งที่ 1/62
ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 50 และผู้รักษาสถานภาพ

รายละเอียดในวันสอบ
……………………………………………………………………….
*** เริ่มแรกรายงานตัวตามเลขประจำตัวลงทะเบียน A – M
และเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้เข้าห้องนั่งตามแถวที่นั่ง 1 – 30 จะไม่มีแถว A – M เหมือนตอนลงทะเบียน ***
*** ปัญหาส่วนมากนักศึกษาจะไม่ดูแถวที่นั่งจะดูแค่ว่า ลงทะเบียนแถว A แถว B นั่งแถวไหน
………………………………………………………………………
– กรณีผู้ผ่านการสอบทั้งสองปรเภทให้รายงานตัวในประเภทผู้ฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี เป็นหลัก
– กรณีผู้ขอเลื่อนการสอบปากเปล่าหรือสอบตกจากรุ่นที่แล้ว ให้รายงานตัวในแถว

อ้างอิง https://www.lawyerscouncil.or.th/news/2019/04/24/1-213/

Update : 26 เมษายน 2562 (12:54)

บทความสาระ

 • ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ Lawyers Council Football Club (LCFC) ประกาศรับ..

  ชมรมฟุตบอลสภาทนายความ Lawyers Council Football Club (LCFC) ประกาศรับ..
  ผู้ชม 2 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคปฏิบัติผู้เข้าอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 51
  ผู้ชม 7 ครั้ง

 • เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 5

  เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตร Legal English Training รุ่น 5
  ผู้ชม 88 ครั้ง

 • สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัคร การสัมมนากฎหมายสำหรับทนายความ

  สถาบันพัฒนาวิชาชีพทนายความ เปิดรับสมัคร การสัมมนากฎหมายสำหรับทนายความ
  ผู้ชม 34 ครั้ง

MORE ALL