บทความสาระ

ประกาศรายชื่อผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ...โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความ3

สร้างเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 | ผู้ชม 292 ครั้ง

ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3


ประกาศรายชื่อ ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติการเข้ารับการอบรม โครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่นที่ 3

หมายเหตุ : ผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติ สามารถเข้ารับการอบรมได้ แต่จะไม่ได้รับประกาศนียบัตรโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสา รุ่น 3


อ้างอิง : https://www.lawyerscouncil.or.th/news/2019/02/11/2-59/

Update : 12 กุมภาพันธ์ 2562 (09:02)

บทความสาระ

 • สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....

  สถาบันวิชาชีพกฎหมายชั้นสูง ขอเรียนเชิญทนายความและผู้สนใจสมัครเรียน....
  ผู้ชม 177 ครั้ง

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุน3

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมทนายความผู้ช่วยทนายความอาสาฯรุน3
  ผู้ชม 182 ครั้ง

 • ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)

  ตารางการอบรมวิชาว่าความ ภาคทฤษฎีรุ่น 52 (ส่วนกลาง)
  ผู้ชม 211 ครั้ง

 • ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ...และ ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชารุ่น 50

  ผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน 1 ปี ...และ ผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชารุ่น 50
  ผู้ชม 212 ครั้ง

MORE ALL