การทำธุรกรรม

การทำธุรกรรม

สร้างเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560 | ผู้ชม 6,876 ครั้ง

ธุรกรรม
น. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน.

ธุรกรรม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่าพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ธุรกรรม-, *ธุรกรรม*. น. กิจกรรมที่เกี่ยวกับการทำนิติกรรม สัญญาหรือการดำเนินการใด ๆ กับผู้อื่น ทางการเงิน ทางธุรกิจ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน.

Update : 20 กรกฎาคม 2560 (10:47)