บทความสาระ

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

สร้างเมื่อ 08 มิถุนายน 2561 | ผู้ชม 28 ครั้ง

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

เปิดโครงการอบรมหลักสูตร English for Lawyers สัญจร ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันและสถานที่อบรม : วันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้อง PV.202 อาคารผู้วินิจฉัย คณะนิติศาสตร์ ม.พายัพ จ.เชียงใหม่

ค่าใช้จ่ายในการอบรม : ฟรี (ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/06/08/1-40/

Update : 08 มิถุนายน 2561 (11:28)

บทความสาระ

 • ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา

  ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัมนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกส

  เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัมนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกส
  ผู้ชม 17 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ผู้ชม 17 ครั้ง

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48
  ผู้ชม 27 ครั้ง

MORE ALL