บทความสาระ

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ.2561

สร้างเมื่อ 04 มิถุนายน 2561 | ผู้ชม 36 ครั้ง

กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61


กำหนดการผู้ผ่านการฝึกหัดงานในสำนักงาน
ไม่น้อยกว่า 1ปี ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/61
วิธีการสมัครสอบ
– สามารถลงทะเบียนสอบแทนกันได้โดยไม่ต้องทำหนังสือมอบอำนาจ
 บุคคลใดที่จะมายื่นสมัครแทนต้องทราบชื่อ ที่อยู่ปัจจุบันและที่อยู่จัดส่งผลสอบของผู้สมัครสอบ
– บุคคลใดที่ฝึกหัดงานวันครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ต้องมาสมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนสอบแทน
– ไม่รับสมัครสอบทางไปรษณีย์ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
…………………………………………………………………………………………….
เอกสารการสมัคร
กรณีที่เคยสมัครแล้ว
– บัตรประจำตัวสอบเดิม
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ สกุล หลังรูป)
– ค่าลงทะบียน 1,000 บาท
– ในกรณีบัตรสอบหายให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน ใบเสร็จรับเงินครัั้งล่าสุด หรือใบแจ้งผลการสอบครั้งล่าสุด อย่างใดอย่างนึง
– ในกรณีที่ไม่มีเอกสารใด ๆ เลย ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ มาค้นรายชื่อเรียงตัวอักษรที่สำนักฝึกอบรม
…………………………………………………………………………………………….
กรณีที่ยังไม่เคยสมัครสอบ
เอกสารการสมัคร
– คำรับรองการเข้าฝึกหัดงาน (เอกสารที่นำกลับไปให้ทนายความเซ็นต์ยืนยันครบ 1 ปี)
– รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ (เขียนชื่อ สกุล หลังรูป)
– ค่าลงทะบียน 1,000 บาท
– ในกรณีที่ฝึกหัดงานวันครบกำหนด 1 ปี ก่อนวันสอบสามารถลงทะเบียนสอบได้ตามวันเวลาที่กำหนด ต้องมาสมัครด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนสอบแทน

อ้างอิง : http://www.lawyerscouncil.or.th/news/2018/05/31/1-32/

Update : 04 มิถุนายน 2561 (14:41)

บทความสาระ

 • ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา

  ประกาศ เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดอบรมโครงการปฏิรูปทนายความอาสา
  ผู้ชม 6 ครั้ง

 • เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัมนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกส

  เลื่อนการสัมมนาเพื่อพัมนาศักยภาพทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกส
  ผู้ชม 17 ครั้ง

 • ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนากฎหมายใหม่เรื่อง การดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ผู้ชม 17 ครั้ง

 • พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48

  พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมวิชาว่าความ รุ่น 48
  ผู้ชม 27 ครั้ง

MORE ALL