สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี.

Central Law and Consulting (Thailand Law Office)

เว็บไซต์ บริษัท สำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษา ซี.แอล.ซี. เป็นเว็บไซต์ที่รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การเงิน การธนาคาร และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร และใช้เป็นช่องทางสำหรับการจัดหาทนายความเพื่อเข้าไปช่วยจัดการในเรื่องเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายสำหรับผู้ต้องการต่อสู้คดีต่างๆ ดำเนินอรรถคดีทุกประเภท ทำนิติกรรม จดทะเบียน บอกกล่าวทวงถาม ดำเนินการบังคับคดี ต่อวีซ่า จดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตรต่าง ๆ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

MORE ALL

บทความสาระ

MORE ALL
ปรึกษา ทนายความ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป&#
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกั
เปิดรับสมัครสอบนักการทูต 50 อัตรา ประจำปี 2561 เปิดรับสมัครสอบน$
คำพิพากษาฎีกาที่๕๒๓๖/๒๕๖๐ แม้จำเลยที่๑ มิได้ยกอาวุธปืนขึ้
คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๑๖๑/๒๕๕๙ ขณะที่จำเลยขว้างขวดบรรจุน้ำมัน
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เปิดรับสมัครสอบเป&#
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนที่มีสิทธิสอบปากเปล่าในการ
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้าสอบปากเปล่าในการสอบคัดเลือกเพ
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2318/2553 •   การกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์